USF Home > College of Arts and Sciences > Severan Database Project

Back to The Severan Database Project

Julia Domna Inscriptions

Citation Contains:

Date Contains:

Province Contains:

Dedicator Contains:

Keywords:

Page of 75
SPD NumberCitationTranscription
CIL 06 30760 = CIL 06 00410 = Merlat 00191
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) D(olicheno) / PRO SALVTE AVGG(ustorum) NN(ostrorum) / L(uci) SEPTIMI SEVERI PII / Pertinacis et M(arci) / Aureli Antonini [[et]] / [[Getae Caesaris]] <> / <> et / Iuliae Aug(ustae) et s(enatus) p(opuli)q(ue) R(omani) / Semnus Augg(ustorum) nn(ostrorum) lib(ertus) optio / tabellariorum stationis / marmorum aram posuit // I(ovi) O(ptimo) M(aximo) D(olicheno) / pro salute Augg(ustorum) nn(ostrorum) / L(uci) Septimi Severi Pii / Pertinacis et M(arci) / Aureli Antonini [[et]] / [[Getae Caesaris]] <> / <> et / Iuliae Aug(ustae) et s(enatus) p(opuli)q(ue) R(omani) / Semnus Aug(ustorum) nn(ostrorum) lib(ertus) op/tio tabellariorum statio/nis marmorum aram posuit
CIL 06 31332
Pro salute impp./ L(uci) Septi]MI SEVERI [Pii Perti]NACIS ET [M(arci)] [Aureli] ANTONINI [Pii/ Felicis] AVGG(ustorum) [[Geta’s titles]] ET IVLIAE AVG(ustae)/ [matri a]VG[[G]] ET CASTROR[um]/ [....]M SAXIVS F
CIL 06 31335
IVLIAE AVGVSTAE/ MATRI/ AVGVSTI PII FEL ET/ CASTRORVM
CIL 06 31374
MAT(ri) AVGG(ustorum) MAT(ri) SEN(atus) M(atri) PATR(iae)
CIL 08 08320
IVLIAE DOMNAE AVG(ustae) CONIVGI IMP(eratoris) CAES(aris) L(ucii) SEPTI/ MI SEVERI PII PER/ TINACIS AVG(usti) ARA [sic]SICI ADIABENICI PARTHICI MAXIMI P(atris) P(atriae) MATRI IMP(eratoris) CAES(aris) M(arcus) AVRELI ANTONINI PII FELI/ CIS AVG(usti) PART(hici) MAX(imi) BRIT(annici) MAX(imi) GERM(anici) MAX(imi) PONT(ficis) MAX(imi) P(atris) P(atriae) D(ecreto) D(ecurionum) P(ecunia) P(ublica)
CIL 06 00180
in latere dextro: ROMVLI EVHEMERI in fronte: FORTVNAE AVG[gg](usti)/ PRO SALVTE ET REDITV/ DOMINORVM N[nn](ostrorum)/ SEVERI PII ET/ ANTONINI PII AVGG(ustorum) ET/ [[getae caesaris]]/ ET IVLIAE AVG(ustae) MATRIS/ AVGG(ustorum) [[et plautillae aug(ustae)]]/ ANTONIVS LIB(ertus)/ PROXIMVS ALIBELLIS/ VOTO SVSCEPTO/ DD* in latere sinistro: SALVIS AVGG(ustorum)/ ET [[geta]] CAES(aris)/ FELIX ROMVLIUS
AE 1901 00002
IMP(eratori) CAESARI L(ucio) SEPTIMIO SEVE/RO PIO (Pe)RT(inaci) AVG(usto) ET IMP(eratori) CAES(ari) M(arco) AVR(elio) ANT(onino) AVG(usto) / [[Maximo ac Fortissimo Principi]] AVG(usti)/ N(ostri) FILI[[O]] ET IVLIAE DOMNAE AVG(ustae) / MATRI AVG[[g(ustorum) N[n](ostrorum)]]* ET CASTRORVM / CVRIA [[VICTORIAE ANTONINI]]
D 09097 = AE 1902 00010 = AE 1902 00009 = AE 1902 00147 = AE 1902 00225
IMP(eratoribus) CAESS(aribus) L(ucio) SEPTIMIO SEVERO PIO PERTINACI ARAB(ico) ADIAB(enico) ET M(arco) / AURELIO ANTONINO BRITANNICO MAXIMO AUGG(ustis) ET IULIAE AUG(ustae) / MATRI AUG(usti) N(ostri) ET CAST(orum) DEDIC(ante) Q(uinto) ANICIO FAUSTO CONSULARI ARMORUM / CUSTODES OB SOLEMNITATEM DECREVERUNT EX ARCA SUA VETERANIS QUI DE EODEM COLLEGIO DIMITTENTUR/ ANULARI N(ummum) SINGULIS |(denarios) MILLENOS ET QUINGENOS ET qui ad uberiorem locum se transtulerint singulis |(denarios) millenos // Pomponius Privatus / Iulius Saturninus / Flavius Donatus / Claudius Secundus / Sertorius Felicianus / Sallustius Saturninus / Mattius Castus // Valerius Felix / Antistius Saturus / Umbrius Felix / Tonneius Certus / Valerius Honoratus / Iul(ius) Crescentianus / Titienius Pius // Caecilius Rogatus / Baebius Speratus / Maevius Candidus / Coponius Crescens / Tannonius Victor / Caelius Fortunat(us) / Papinius Salvius // Marius Domitian(us) / Claudius Rogatus / Pescennius Primus / Pescenn(ius) Thevestinus / Figilius Felix / Annius Victor / Ammius Iucundus // Iulius Quintianus / Sittius Sittianus / Iulius Asper / Val(erius) Terentian(us) / Fullonius Paulus / Valerius Felix / Areius Saturn(inus) // Iulius Victor / Sallustius Victor / Aelius Donatus / Iulius Romanus / Fabius Saturnin(us) / P(ublius) Marcius Marcel(lus) / Bl(a)esius Rufus // Vatinius Fabian(us) / Porcius Cirrenian(us) / Aemil(ius) Macrinus / Sextil(ius) Secundus / Caesenn(i)us Alexand(er) / Percennius Donat(us) / Iul(ius) Vitalis // Fabius Nampulus / Granius Geminus / Calicius Ianuar(ius) / Valer(ius) Saturnin(us) / Pinarius Maximus / Iul(ius) Fundanius / Egnatius Bonosus // Iul(ius) Andromac(h)us / Etereius Primus / Cornel(ius) Marinus / Ancari(us) Vitalis / Annius Martial(is) / Lartidi(us) Emerit(us) / dedic(atum) Severo et Victo(rino)
AE 1907 00158 = AE 1906 00098
Genio Subtabarti / pro salute / Imperatorum / L(uci) Septimi Severi / Pii Pertinacis Aug(usti) et / Imp(eratoris) C(a)es(aris) M(arci) Aureli Antoni/ni Augusti [[[et]]] / [[P(ubli) S[eptimi Getae nobilissimi Caes(aris) et]]] / Iuliae Dom{i}nae Au/gust(ae) [m]atri impe/ratorum et castro/rum {et castrorum} / em(p)tores defe{s}nsio/num Iumian(a)e(?) Sapo/n(a)e Ponte(n)sis Camme(n)si/s pro s(a)eculi felicitate / fecerunt / curante / [[
D 09096 = AE 1906 00010 = AE 1907 00183 = AE 1907 00184 = AE 1927 00051 = AE 1983 00977
[Pr]o felicitat[e] et incolumitat[e] / [sa]eculi domin(orum) nn[[n]](ostrorum) Augg[[g]](ustorum) / [L(uci) Se]ptimi Severi Pii Pertin(acis) Aug(usti) / [et] M(arci) Aurel(i) Anton(ini) Aug(usti) / Par(thici) Bri(tannici) Ger(manici) max(imi) Augg(ustorum) / [et] Iuliae Aug(ustae) matr(is) Aug(usti) n(ostri) cas[t(rorumque)] / [t]ub(icines) leg(ionis) III Aug(ustae) p(iae) v(indicis) q(uorum) n(omina) sub(iecta) [s(unt)] // [- A]ntonius Procul(us) op(tio) / [- V]alerius Felix pr(inceps) / [- Ae]milius Crescen[s] / [- Fl]avius Felix / [- A]nnaeus Priscus / [- T]uccius Fortun(atus) / [- G]ellius Rogatus / [- I]ulius Messianus / [- Fl]avius Iulianus / [---]ilius Primus / [---]ndicius Sallust(ianus?) / [- Va]lerius Castus / [---]ius Speratus / [- M]anilius Saturn(inus?) / [---]ius Fortunat(us) / [---]lius Venustus / [C(aius) I]ulius Victor / [- A]ntistius Successus // Q(uintus) Granius Crispinus / Q(uintus) Fabius Donat(us) / Caelius Faustus / Post[um]ius Urbanus / C(aius) Anni[us ---] / L(ucius) Gemin[ius ---] / M(arcus) Valer[ius ---] / Q(uintus) Sulpiciu[s ---] / Rutilius [---] / C(aius) Vereius I[---] / C(aius) Secundiu[s ---] / L(ucius) Cassius For[tunatus] / Flavius Rogat[us] / Iulius Datus / Pompe(i)us Datus / Domitius Ci[---] / Servilius [---] / Aurelius D[---] // Gellius Rosinus / C(aius) Domitius Valens / Aurelius Bassus // [Sc]amnari n(omine) dabun[t col]/[le]gae q(ui) fac(ti) fuer(int) |(denarios) D[CCL] / [a]nulari n(omine) [in]stituim(us) ve[t(e)ran(is)] / [m]ission(e) accep(ta) in si[ngul(os) |(denarios)] / D vel si qui(s) de co[llegis] / [p]rofec(erit) per [o]rd(inem) ac[c(ipiet) |(denarios) D] / [ite]m si qui(s) d(e) col(legis) tram(are) prof(ecerit) / cum pr[a]es(cripto) acc(ipiet) viat(icum) pro m(erito) |(denarios) CC eq(ue) ar(ca) D
Page of 75